Ministerstwo Zdrowia

Warszawa, ul. Miodowa 15

Ministerstwo Zdrowia jest urzędem administracji rządowej. W ramach obsługi ministra zdrowia resort m.in. wykonuje zadania w zakresie:

  • nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • nadzoru nad wykonywaniem zawodów medycznych,
  • opracowywania i koordynowania realizacji programów zdrowotnych,
  • organizacji i nadzoru nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  • realizacji zadań związanych z lecznictwem uzdrowiskowym.

podobne firmy